Zoeken

Home

Een Topsport Talentschool is een school voor voortgezet onderwijs waar talentvolle sporters de gelegenheid krijgen om hun topsportontwikkeling te combineren met onderwijs. Vanaf de brugklas is het mogelijk om gebruik te maken van de specifieke mogelijkheden van de Topsport Talentscholen.

Waarom een Topsport Talentschool?

Als (aankomend) topsporter heb je veel tijd nodig voor trainingen, wedstrijden en reizen. Vaak komt het onderwijs dan in gedrang. Op een Topsport Talentschool wordt rekening gehouden met je sportactiviteiten door je een aangepast programma te bieden op school. Een Topsport Talentschool mag namelijk extra faciliteiten bieden die op een normale school onmogelijk zijn.

Voor elk talent met een NOC*NSF-topsportstatus kunnen Topsport Talentscholen  onderwijs bieden dat prima past in je sportprogramma. Topsport Talentscholen kunnen dus ‘maatwerk’  bieden en een belangrijk uitgangspunt voor de school is steeds te streven naar een schooldiploma dat bij je past!

Stichting Loot
Stichting LOOT is de landelijke organisatie die de verbinding vormt van de Topsport Talentscholen in ons land.

Scholen Scholen
Over Stichting LOOT

Algemeen
Stichting LOOT is de landelijke organisatie die de verbinding vormt van de Topsport Talentscholen in ons land.  LOOT is de afkorting van Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport. Stichting LOOT is een onafhankelijke stichting die de schakel vormt tussen de sportambities van NOC*NSF en de wet- en regelgeving van het Ministerie van OCW.

Door NOC*NSF erkende talentvolle sporters krijgen op Topsport Talentscholen de gelegenheid om gebruik te maken van speciale studiefaciliteiten voor het voortgezet onderwijs.

Een Topsport Talentschool  ontvangt een LOOT-licentie als de school voldoet aan de in de Beleidsregel gestelde criteria.  Stichting LOOT  toetst deze criteria in opdracht van het Ministerie van OCW en controleert via visitaties en audits de status van de licentie op de school.

Scholen die geen LOOT-licentie hebben, kunnen gebruik maken van de ruimte die onderwijswetgeving biedt om leerlingen ( met name in de onderbouwklassen) tegemoet te komen in aanpassing van de onderwijstijd. Dat gaat gelukkig vaak goed.

In de bovenbouwklassen (vanaf klas 3) heeft een reguliere school beperkte mogelijkheden om talentvolle sporters tegemoet te komen. Met name als de sportprestaties aanleiding geven om meer en harder te gaan trainen, komt het schoolwerk in het gedrang. Op zo’n moment is voor een dergelijke leerling een Topsport Talentschool de uitkomst.

Het is daarom verstandig om al vanaf de brugklas te kiezen voor een Topsport Talentschool als er sprake is van een sportambitie en sporttalent.  De ervaring heeft ons geleerd dat een tussentijdse overstap van de ene school naar de andere school veelal niet zonder problemen verloopt.  In een periode van intensieve topsportbeoefening is het beter dergelijke studieproblematiek te vermijden.

 

Contact

Adres

Secretariaat Stichting LOOT
Postbus 20
1606 ZG Venhuizen
secretariaat@stichtingloot.nl

 

Vul het onderstaande formulier in om met ons in contact te komen:

Velden met een * zijn verplicht

 

Login
Velden met een * zijn verplicht
FAQ

Speciale faciliteiten op een Topsport Talentschool
 • De NOC*NSF-talentstatus
 • Huiswerk en proefwerken
 • Een flexibel lesrooster
 • Vermindering onderwijstijd
 • Ontheffing van vakken
 • Gespreid examen
 • Gepersonaliseerd Leren
 • LOOT – begeleiding

 

Home Home
Internationale vergelijking: én middelbare school én Topsport

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop in de verschillende Europese landen de combinatie onderwijs-topsport is georganiseerd, en met name om te kunnen vaststellen hoe succesvol dat is, heeft het Mulier-Insitiuut tijdens de European Youth Olympic Festival (juni 2013) daarnaar onderzoek gedaan.(zie deze link)41% Van de deelnemende jonge topsporters uit 30 landen hebben deelgenomen aan dit onderzoek. 
Eén van de opvallendste resultaten van dit onderzoek betreft de constatering dat jonge topsporters een beperktere slagingskans in het onderwijs hebben en dat er sprake is van een serieuze niveaudaling. Gemiddeld blijkt dat het 20% van de leerlingen uit ándere Europese landen dan Nederland, het niet lukt om een einddiploma te behalen op het onderwijsniveau waarmee zij instroomden in het voortgezet onderwijs. Daarbij werd ook geconstateerd dat de wijze waarop de combinatie onderwijs-topsport in Nederland op Topsport Talentscholen is georganiseerd, uniek is in Europa.
In Nederland ligt het percentage leerlingen dat op een lager niveau eindigt op slechts 4%, terwijl bovendien geconstateerd wordt dat ook 4 % van de leerlingen eindexamen doet op een hoger niveau dan waarmee zij instroomden in de brugklas.
Tenslotte: In Nederland haalt ruim 91% van de leerlingen een einddiploma dat past bij hun intellectuele mogelijkheden.

 

 

Nieuws Topsport Talentscholen

Algemeen nieuws van de 30 Topsport Talentscholen en 4 CTO's.

Nieuwsbrief inschrijving voltooid

Uw inschrijving is voltooid.

Nieuwsbrief inschrijving geactiveerd

Uw inschrijving is geactiveerd.

Nieuwsbrief uitschrijving

U bent uitgeschreven van de nieuwsbrief.

404

De opgevraagde pagina bestaat niet.

Terug naar de homepage »

Bonden

Stichting LOOT werkt intensief samen met NOC*NSF en stemt het stichtingsbeleid zorgvuldig af op de beleidslijnen die NOC*NSF uitzet. Dat betekent ook dat er aansluiting is met de beleidslijnen van de nationale sportbonden, die immers ook gericht zijn op het beleid van de nationale sportkoepel NOC*NSF.

Met een groot aantal sportbonden heeft Stichting LOOT ook rechtstreeks contact, met name als er sprake is van afstemming van sport en onderwijs bij individuele sporttalenten. Stichting LOOT stelt daarbij alles in het werk om door aanpassing van de onderwijsprogramma’s tegemoet te komen aan intensieve trainingsprogramma’s van de sporttalenten. Veelal vindt  rechtstreeks contact plaats met de individuele trainers en met bondscaches, waardoor zo optimaal mogelijke condities worden gecreëerd voor onbelemmerde doorgang van zowel de sportieve ontwikkeling als de onderwijsprestaties.

De facilitering van sporttalenten die Topsport Talentscholen mogen bieden, is altijd afhankelijk van de statustoekenning door NOC*NSF, die wat dit betreft wordt aangestuurd door de sportbonden. Nauw contact over actuele ontwikkelingen dienaangaande, zijn dan ook geregeld aan de orde.

Klik aub op deze link voor contactpersonen, adresgegens van de Sportbonden waarmee de Topsport Talentscholen nauw samenwerken.

Zijn er extra kosten aan verbonden?

Een Topsport Talentschool is een gewone school voor voortgezet onderwijs die heeft voldaan aan een aantal criteria van het Ministerie van Onderwijs, waardoor deze scholen een zgn. LOOT-licentie hebben ontvangen. Daarmee heeft de school de mogelijkheid om jonge topsporters extra te faciliteren.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, ontvangen de scholen van het Ministerie geen enkele vergoeding voor deze LOOT activiteiten. De extra kosten die de school maakt, zijn dus ook voor rekening van de school.

Stichting LOOT (de koepelorganisatie van de Topsport Talentscholen) heeft ervoor gekozen geen beleid te voeren ten aanzien van de onkostenregelingen die de Topsport Talentscholen hanteren. Dit betekent dat er verschillen zijn tussen de bijdragen die de scholen in rekening brengen, variërend van géén bijdrage tot een bijdrage die de kosten van de school dekt.

Nadere informatie over de schoolkosten voor een topsporttalent, is te vinden bij de individuele scholen. ( zie elders op de website)

Zoeken

Home

Een Topsport Talentschool is een school voor voortgezet onderwijs waar talentvolle sporters de gelegenheid krijgen om hun topsportontwikkeling te combineren met onderwijs. Vanaf de brugklas is het mogelijk om gebruik te maken van de specifieke mogelijkheden van de Topsport Talentscholen.

Waarom een Topsport Talentschool?

Als (aankomend) topsporter heb je veel tijd nodig voor trainingen, wedstrijden en reizen. Vaak komt het onderwijs dan in gedrang. Op een Topsport Talentschool wordt rekening gehouden met je sportactiviteiten door je een aangepast programma te bieden op school. Een Topsport Talentschool mag namelijk extra faciliteiten bieden die op een normale school onmogelijk zijn.

Voor elk talent met een NOC*NSF-topsportstatus kunnen Topsport Talentscholen  onderwijs bieden dat prima past in je sportprogramma. Topsport Talentscholen kunnen dus ‘maatwerk’  bieden en een belangrijk uitgangspunt voor de school is steeds te streven naar een schooldiploma dat bij je past!

Stichting Loot
Stichting LOOT is de landelijke organisatie die de verbinding vormt van de Topsport Talentscholen in ons land.

Scholen Scholen
Over Stichting LOOT

Algemeen
Stichting LOOT is de landelijke organisatie die de verbinding vormt van de Topsport Talentscholen in ons land.  LOOT is de afkorting van Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport. Stichting LOOT is een onafhankelijke stichting die de schakel vormt tussen de sportambities van NOC*NSF en de wet- en regelgeving van het Ministerie van OCW.

Door NOC*NSF erkende talentvolle sporters krijgen op Topsport Talentscholen de gelegenheid om gebruik te maken van speciale studiefaciliteiten voor het voortgezet onderwijs.

Een Topsport Talentschool  ontvangt een LOOT-licentie als de school voldoet aan de in de Beleidsregel gestelde criteria.  Stichting LOOT  toetst deze criteria in opdracht van het Ministerie van OCW en controleert via visitaties en audits de status van de licentie op de school.

Scholen die geen LOOT-licentie hebben, kunnen gebruik maken van de ruimte die onderwijswetgeving biedt om leerlingen ( met name in de onderbouwklassen) tegemoet te komen in aanpassing van de onderwijstijd. Dat gaat gelukkig vaak goed.

In de bovenbouwklassen (vanaf klas 3) heeft een reguliere school beperkte mogelijkheden om talentvolle sporters tegemoet te komen. Met name als de sportprestaties aanleiding geven om meer en harder te gaan trainen, komt het schoolwerk in het gedrang. Op zo’n moment is voor een dergelijke leerling een Topsport Talentschool de uitkomst.

Het is daarom verstandig om al vanaf de brugklas te kiezen voor een Topsport Talentschool als er sprake is van een sportambitie en sporttalent.  De ervaring heeft ons geleerd dat een tussentijdse overstap van de ene school naar de andere school veelal niet zonder problemen verloopt.  In een periode van intensieve topsportbeoefening is het beter dergelijke studieproblematiek te vermijden.

 

Contact

Adres

Secretariaat Stichting LOOT
Postbus 20
1606 ZG Venhuizen
secretariaat@stichtingloot.nl

 

Vul het onderstaande formulier in om met ons in contact te komen:

Velden met een * zijn verplicht

 

Login
Velden met een * zijn verplicht
FAQ

Speciale faciliteiten op een Topsport Talentschool
 • De NOC*NSF-talentstatus
 • Huiswerk en proefwerken
 • Een flexibel lesrooster
 • Vermindering onderwijstijd
 • Ontheffing van vakken
 • Gespreid examen
 • Gepersonaliseerd Leren
 • LOOT – begeleiding

 

Home Home
Internationale vergelijking: én middelbare school én Topsport

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop in de verschillende Europese landen de combinatie onderwijs-topsport is georganiseerd, en met name om te kunnen vaststellen hoe succesvol dat is, heeft het Mulier-Insitiuut tijdens de European Youth Olympic Festival (juni 2013) daarnaar onderzoek gedaan.(zie deze link)41% Van de deelnemende jonge topsporters uit 30 landen hebben deelgenomen aan dit onderzoek. 
Eén van de opvallendste resultaten van dit onderzoek betreft de constatering dat jonge topsporters een beperktere slagingskans in het onderwijs hebben en dat er sprake is van een serieuze niveaudaling. Gemiddeld blijkt dat het 20% van de leerlingen uit ándere Europese landen dan Nederland, het niet lukt om een einddiploma te behalen op het onderwijsniveau waarmee zij instroomden in het voortgezet onderwijs. Daarbij werd ook geconstateerd dat de wijze waarop de combinatie onderwijs-topsport in Nederland op Topsport Talentscholen is georganiseerd, uniek is in Europa.
In Nederland ligt het percentage leerlingen dat op een lager niveau eindigt op slechts 4%, terwijl bovendien geconstateerd wordt dat ook 4 % van de leerlingen eindexamen doet op een hoger niveau dan waarmee zij instroomden in de brugklas.
Tenslotte: In Nederland haalt ruim 91% van de leerlingen een einddiploma dat past bij hun intellectuele mogelijkheden.

 

 

Nieuws Topsport Talentscholen

Algemeen nieuws van de 30 Topsport Talentscholen en 4 CTO's.

Nieuwsbrief inschrijving voltooid

Uw inschrijving is voltooid.

Nieuwsbrief inschrijving geactiveerd

Uw inschrijving is geactiveerd.

Nieuwsbrief uitschrijving

U bent uitgeschreven van de nieuwsbrief.

404

De opgevraagde pagina bestaat niet.

Terug naar de homepage »

Bonden

Stichting LOOT werkt intensief samen met NOC*NSF en stemt het stichtingsbeleid zorgvuldig af op de beleidslijnen die NOC*NSF uitzet. Dat betekent ook dat er aansluiting is met de beleidslijnen van de nationale sportbonden, die immers ook gericht zijn op het beleid van de nationale sportkoepel NOC*NSF.

Met een groot aantal sportbonden heeft Stichting LOOT ook rechtstreeks contact, met name als er sprake is van afstemming van sport en onderwijs bij individuele sporttalenten. Stichting LOOT stelt daarbij alles in het werk om door aanpassing van de onderwijsprogramma’s tegemoet te komen aan intensieve trainingsprogramma’s van de sporttalenten. Veelal vindt  rechtstreeks contact plaats met de individuele trainers en met bondscaches, waardoor zo optimaal mogelijke condities worden gecreëerd voor onbelemmerde doorgang van zowel de sportieve ontwikkeling als de onderwijsprestaties.

De facilitering van sporttalenten die Topsport Talentscholen mogen bieden, is altijd afhankelijk van de statustoekenning door NOC*NSF, die wat dit betreft wordt aangestuurd door de sportbonden. Nauw contact over actuele ontwikkelingen dienaangaande, zijn dan ook geregeld aan de orde.

Klik aub op deze link voor contactpersonen, adresgegens van de Sportbonden waarmee de Topsport Talentscholen nauw samenwerken.

Zijn er extra kosten aan verbonden?

Een Topsport Talentschool is een gewone school voor voortgezet onderwijs die heeft voldaan aan een aantal criteria van het Ministerie van Onderwijs, waardoor deze scholen een zgn. LOOT-licentie hebben ontvangen. Daarmee heeft de school de mogelijkheid om jonge topsporters extra te faciliteren.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, ontvangen de scholen van het Ministerie geen enkele vergoeding voor deze LOOT activiteiten. De extra kosten die de school maakt, zijn dus ook voor rekening van de school.

Stichting LOOT (de koepelorganisatie van de Topsport Talentscholen) heeft ervoor gekozen geen beleid te voeren ten aanzien van de onkostenregelingen die de Topsport Talentscholen hanteren. Dit betekent dat er verschillen zijn tussen de bijdragen die de scholen in rekening brengen, variërend van géén bijdrage tot een bijdrage die de kosten van de school dekt.

Nadere informatie over de schoolkosten voor een topsporttalent, is te vinden bij de individuele scholen. ( zie elders op de website)

Zoeken

Geschiedenis

Op 21 mei 1991 is Stichting LOOT[1] opgericht op initiatief van een zestal scholen[2] uit het voortgezet onderwijs die samenwerking zochten met de bedoeling om een formule te creëren, waarbij topsport en voortgezet onderwijs te combineren waren. Het doel was om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs, waar getalenteerde jonge sporters in staat werden gesteld hun ambities op sportgebied te verwezenlijken en tegelijkertijd een schooldiploma te behalen op het hoogste voor hen haalbare niveau.

Na intensief contact met NOC*NSF en met de toenmalige Ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, werden afspraken gemaakt over de gewenste regeling ten aanzien van de lessentabel, de examenregeling en ontheffingen. Tien scholen ontvingen bij de start een LOOT-licentie en werden derhalve LOOT-scholen genoemd. Vanwege de herkenbaarheid is de naam in 2014 gewijzigd in Topsport Talentscholen.

In 2003 maakte het Ministerie van VWS geld vrij om een professioneel secretariaat te bekostigen en daarmee ontstond de functie van Landelijk Coordinator. Deze coordinator vormt de operationele spil in de contacten met de Ministeries en met de sportorganisaties.

Vanaf de start is het aantal Topsport Talentscholen gestaag gegroeid en anno 2015 maken vier Topsport Talentscholen onderdeel uit van de Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) en zijn er nog 26 Topsport Talentscholen waar ruim 3000 sporttalenten begeleid worden.

Stichting LOOT streeft naar een evenwichtige landelijke dekking van Topsport Talentscholen zodat sporttalenten een goede kans krijgen om zich op beide fronten te ontwikkelen.

 In 2009 en in 2014 is de “Beleidsregel verstrekking LOOT-licentie vo” door het Ministerie van OCW geëvalueerd en aangepast. Naast enkele aanpassingen in de faciliteringsmogelijkheden, heeft het Ministerie in 2014 de beperking van het aantal Topsport Talentscholen (35) vrij gegeven en heeft bovendien bepaald dat het aantal officiële statusleerlingen  (noodzakelijk om een licentie te kunnen verkrijgen), verlaagd is van 40 naar 35.

Missie en Visie

Missie

Stichting LOOT stelt zich ten doel om door een geïntensiveerde samenwerking tussen Stichting LOOT en de belangrijkste sportorganisaties (NOC*NSF, RTO’s), de nationale sportbonden en de topsporttalenten en hun ouders, de optimale condities te creëren die het sporttalent de gelegenheid geven op sportief gebied te excelleren en op onderwijskundig gebied een eindniveau te behalen dat past bij de intellectuele vermogens van het talent.

Visie

Stichting LOOT werkt aan de realisatie van deze missie door  intensief contact te onderhouden met de betrokken partijen en de belangen van deze partijen zo effectief mogelijk met elkaar te verbinden. Daartoe wordt eens in de vier jaar een strategisch beleid door de stichting geformuleerd dat wordt voorgelegd aan de Ledenraad en dat tevens wordt getoetst aan de beleidsvoornemens van NOC*NSF.

Stichting LOOT werkt daarnaast aan de realisering van doelstellingen die voortvloeien uit de ondersteuningstaak aan sporttalenten en die verband houden met een gepersonaliseerd onderwijsaanbod.

Bekende oud-leerlingen Bekende oud-leerlingen
Topsport en Onderwijs

Omdat er in ons land een leerplicht bestaat, is ieder kind dat nog geen startkwalificatie heeft gehaald, verplicht onderwijs te volgen tot zijn of haar 18e levensjaar. Als startkwalificatie geldt een diploma MBO 2e leerjaar, een havo-diploma of vwo-diploma.

In de leerplichtwet wordt niet alleen bepaald aan welke eisen moet worden voldaan om niet meer leerplichtig te zijn, maar deze wet regelt ook de verplichting dat een kind op een school moet zijn ingeschreven en dat er lessen bezocht worden.

Lesbezoek wordt steeds intensiever gecontroleerd om uitval uit het onderwijs te kunnen voorkomen en op ongeoorloofd verzuim wordt streng toegezien.

Voor jonge sporters met talent en ambitie die zich op jeugdige leeftijd heel snel sportief ontwikkelen, lonkt vaak een topsportcarrière. Juist in de periode waarin enerzijds de sportieve ontwikkeling versnelt en intensiever wordt, is er anderzijds de verplichting om onderwijs te volgen.

NOC*NSF hanteert een ontwikkelmodel voor aanstaande topsporters waarbij gerekend wordt met een intensief trainings- en ontwikkeltraject, dat ongeveer 8 jaar in beslag neemt voordat de internationale podia in zicht komen. En die 8 jaar vallen voor het merendeel samen met de middelbare schooltijd.

Topsport Talentscholen zijn bij uitstek ingericht om jonge sporttalenten met een NOC*NSF talentstatus / LOOTstatus te begeleiden en hebben van het Ministerie van OCW een licentie ontvangen die ze in staat stelt om onderwijs en topsport te combineren. Daartoe worden onderwijsprogramma’s aangepast, wordt extra begeleiding ingezet als dat nodig is en mag lesvrij worden gegeven voor trainingskampen en wedstrijden.

 

Uitgelicht

Enig idee wie er vóór jou de Topsport Talentscholen hebben bezocht de afgelopen 25 jaar?

Hieronder kun je kennis maken met een aantal van hen.
NB. Bij de top tien hebben we gekozen voor zo veel mogelijk verschillende sporten.

scholen scholen
Agenda

Wat is een Topsport Talentschool?

Op een normale middelbare school is het vaak lastig om topsport te combineren met  onderwijs. Normale schooldagen gaan niet samen met 15, 20 of nog meer uren training per week. Dat zou betekenen dat of je sportprestaties, of het onderwijs daaronder gaan lijden.

Op een Topsport Talentschool krijg je de kans om een schooldiploma te halen op het voor jou, hoogst haalbare niveau. Maar je krijgt vooral ook ruimschoots de gelegenheid om op de gewenste momenten te trainen en aan wedstrijden en toernooien deel te nemen.

Vele duizenden leerlingen stromen jaarlijks van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en gaan een keuze maken voor een school die bij hen past. Die keuze kan te maken hebben met de locatie van de school, het type onderwijs, met de keuze van je vrienden of met een specialisme van de school (tweetalig onderwijs, technasium etc.). Als zo’n keuze eenmaal gemaakt is, dan wil eigenlijk niemand daar meer op terugkomen. Je went namelijk aan zo’n school; je went aan je klasgenoten, aan de leraren, zelfs aan de regeltjes en aan de schoolboeken...

Voor een écht sporttalent ligt dat net even anders. Dat komt omdat de sport - naast school - een heel belangrijke rol speelt in het leven van het sporttalent. Misschien is dat nog niet het geval rond de schoolkeuze voor de brugklas, maar sporttalenten ontwikkelen zich snel. Als er dan in de tweede of derde klas vaker en langer getraind moet worden, valt dat altijd samen met een groeiende hoeveelheid schoolwerk. In de eerste leerjaren kan een gewone school dat nog wel opvangen, maar in de bovenbouwklassen lukt dat absoluut niet meer. Op zo’n moment heb je de facilitering van een Topsport Talentschool heel hard nodig.

Waar vind ik een Topsport Talentschool?

Op deze kaart kun je naast de Topsport Talentscholen ook de gegevens van de CTO's, NTC's en RTC's vinden.

Partnerorganisaties

Een organisatie als Stichting LOOT opereert op twee fronten: de wereld van de topsport en de wereld van het onderwijs. Het is zeker geen automatisme dat deze twee werelden een soepele combinatie vormen. Daarvoor liggen de belangen van beide, te ver uiteen.

Stichting LOOT vertegenwoordigt de Topsport Talentscholen op beide fronten op nationaal niveau en de Topsport Talentscholen doen datzelfde op regionaal en lokaal niveau. De coördinatie van de beleidskoers wordt geïnitieerd vanuit de Stichting en de uitvoering is in handen van de scholen. Het strategisch beleid van de Stichting wordt om de vier jaar vastgesteld in nauw overleg met de stakeholders.

NOC*NSF

 

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert, sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect. Ons doel is te zorgen dat echt iedereen doet aan, geniet van, en wint door sport. Dat doen we door optimale sportomstandigheden te genereren voor iedereen in Nederland, via de strategie van meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken. NOC*NSF plaatst de sport in een maatschappelijke context. Sport levert Nederland namelijk veel op. Sport heeft een positieve invloed op economie, innovatie, gezondheid, sociale cohesie, nationale trots, opvoeding en normen en waarden. We winnen veel met sport.


NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

Sportorganisaties

Onderwijsorganisaties
Omdat Topsport Talentscholen in principe normale en zelfstandige onderwijs-instellingen zijn, hebben deze scholen ook de reguliere contacten met normale onderwijsorganisaties.


Stichting LOOT is een zelfstandige koepelorganisatie die de belangen van de Topsport Talentscholen en de CTO’s behartigt in de contacten met het Ministerie van OCW en – in mindere mate – met het Ministerie van VWS. Overleg met beide instanties richt zich voornamelijk op overleg omtrent de Beleidsregel en over de gewenste of noodzakelijke aanpassingen daarvan. Stichting LOOT heeft van het Ministerie van OCW de opdracht om de status en de kwaliteit van de Topsport Talentscholen geregeld te controleren en daarover te rapporteren.

Zowel de Topsport Talentscholen als Stichting LOOT hebben incidenteel contact met de Inspectie voortgezet onderwijs, als er sprake is van een bijzondere omstandigheid rondom een sporttalent dat overleg behoeft, of als scholen zonder LOOT-licentie onbevoegd gebruik maken van LOOT-facilitering. Daarover kan ook overleg plaatsvinden met Ingrado, de vereniging van leerplichtambtenaren.

 

Geschiedenis

Op 21 mei 1991 is Stichting LOOT[1] opgericht op initiatief van een zestal scholen[2] uit het voortgezet onderwijs die samenwerking zochten met de bedoeling om een formule te creëren, waarbij topsport en voortgezet onderwijs te combineren waren. Het doel was om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs, waar getalenteerde jonge sporters in staat werden gesteld hun ambities op sportgebied te verwezenlijken en tegelijkertijd een schooldiploma te behalen op het hoogste voor hen haalbare niveau.

Na intensief contact met NOC*NSF en met de toenmalige Ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, werden afspraken gemaakt over de gewenste regeling ten aanzien van de lessentabel, de examenregeling en ontheffingen. Tien scholen ontvingen bij de start een LOOT-licentie en werden derhalve LOOT-scholen genoemd. Vanwege de herkenbaarheid is de naam in 2014 gewijzigd in Topsport Talentscholen.

In 2003 maakte het Ministerie van VWS geld vrij om een professioneel secretariaat te bekostigen en daarmee ontstond de functie van Landelijk Coordinator. Deze coordinator vormt de operationele spil in de contacten met de Ministeries en met de sportorganisaties.

Vanaf de start is het aantal Topsport Talentscholen gestaag gegroeid en anno 2015 maken vier Topsport Talentscholen onderdeel uit van de Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) en zijn er nog 26 Topsport Talentscholen waar ruim 3000 sporttalenten begeleid worden.

Stichting LOOT streeft naar een evenwichtige landelijke dekking van Topsport Talentscholen zodat sporttalenten een goede kans krijgen om zich op beide fronten te ontwikkelen.

 In 2009 en in 2014 is de “Beleidsregel verstrekking LOOT-licentie vo” door het Ministerie van OCW geëvalueerd en aangepast. Naast enkele aanpassingen in de faciliteringsmogelijkheden, heeft het Ministerie in 2014 de beperking van het aantal Topsport Talentscholen (35) vrij gegeven en heeft bovendien bepaald dat het aantal officiële statusleerlingen  (noodzakelijk om een licentie te kunnen verkrijgen), verlaagd is van 40 naar 35.

Missie en Visie

Missie

Stichting LOOT stelt zich ten doel om door een geïntensiveerde samenwerking tussen Stichting LOOT en de belangrijkste sportorganisaties (NOC*NSF, RTO’s), de nationale sportbonden en de topsporttalenten en hun ouders, de optimale condities te creëren die het sporttalent de gelegenheid geven op sportief gebied te excelleren en op onderwijskundig gebied een eindniveau te behalen dat past bij de intellectuele vermogens van het talent.

Visie

Stichting LOOT werkt aan de realisatie van deze missie door  intensief contact te onderhouden met de betrokken partijen en de belangen van deze partijen zo effectief mogelijk met elkaar te verbinden. Daartoe wordt eens in de vier jaar een strategisch beleid door de stichting geformuleerd dat wordt voorgelegd aan de Ledenraad en dat tevens wordt getoetst aan de beleidsvoornemens van NOC*NSF.

Stichting LOOT werkt daarnaast aan de realisering van doelstellingen die voortvloeien uit de ondersteuningstaak aan sporttalenten en die verband houden met een gepersonaliseerd onderwijsaanbod.

Bekende oud-leerlingen Bekende oud-leerlingen
Topsport en Onderwijs

Omdat er in ons land een leerplicht bestaat, is ieder kind dat nog geen startkwalificatie heeft gehaald, verplicht onderwijs te volgen tot zijn of haar 18e levensjaar. Als startkwalificatie geldt een diploma MBO 2e leerjaar, een havo-diploma of vwo-diploma.

In de leerplichtwet wordt niet alleen bepaald aan welke eisen moet worden voldaan om niet meer leerplichtig te zijn, maar deze wet regelt ook de verplichting dat een kind op een school moet zijn ingeschreven en dat er lessen bezocht worden.

Lesbezoek wordt steeds intensiever gecontroleerd om uitval uit het onderwijs te kunnen voorkomen en op ongeoorloofd verzuim wordt streng toegezien.

Voor jonge sporters met talent en ambitie die zich op jeugdige leeftijd heel snel sportief ontwikkelen, lonkt vaak een topsportcarrière. Juist in de periode waarin enerzijds de sportieve ontwikkeling versnelt en intensiever wordt, is er anderzijds de verplichting om onderwijs te volgen.

NOC*NSF hanteert een ontwikkelmodel voor aanstaande topsporters waarbij gerekend wordt met een intensief trainings- en ontwikkeltraject, dat ongeveer 8 jaar in beslag neemt voordat de internationale podia in zicht komen. En die 8 jaar vallen voor het merendeel samen met de middelbare schooltijd.

Topsport Talentscholen zijn bij uitstek ingericht om jonge sporttalenten met een NOC*NSF talentstatus / LOOTstatus te begeleiden en hebben van het Ministerie van OCW een licentie ontvangen die ze in staat stelt om onderwijs en topsport te combineren. Daartoe worden onderwijsprogramma’s aangepast, wordt extra begeleiding ingezet als dat nodig is en mag lesvrij worden gegeven voor trainingskampen en wedstrijden.

 

Uitgelicht

Enig idee wie er vóór jou de Topsport Talentscholen hebben bezocht de afgelopen 25 jaar?

Hieronder kun je kennis maken met een aantal van hen.
NB. Bij de top tien hebben we gekozen voor zo veel mogelijk verschillende sporten.

scholen scholen
Agenda

Wat is een Topsport Talentschool?

Op een normale middelbare school is het vaak lastig om topsport te combineren met  onderwijs. Normale schooldagen gaan niet samen met 15, 20 of nog meer uren training per week. Dat zou betekenen dat of je sportprestaties, of het onderwijs daaronder gaan lijden.

Op een Topsport Talentschool krijg je de kans om een schooldiploma te halen op het voor jou, hoogst haalbare niveau. Maar je krijgt vooral ook ruimschoots de gelegenheid om op de gewenste momenten te trainen en aan wedstrijden en toernooien deel te nemen.

Vele duizenden leerlingen stromen jaarlijks van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en gaan een keuze maken voor een school die bij hen past. Die keuze kan te maken hebben met de locatie van de school, het type onderwijs, met de keuze van je vrienden of met een specialisme van de school (tweetalig onderwijs, technasium etc.). Als zo’n keuze eenmaal gemaakt is, dan wil eigenlijk niemand daar meer op terugkomen. Je went namelijk aan zo’n school; je went aan je klasgenoten, aan de leraren, zelfs aan de regeltjes en aan de schoolboeken...

Voor een écht sporttalent ligt dat net even anders. Dat komt omdat de sport - naast school - een heel belangrijke rol speelt in het leven van het sporttalent. Misschien is dat nog niet het geval rond de schoolkeuze voor de brugklas, maar sporttalenten ontwikkelen zich snel. Als er dan in de tweede of derde klas vaker en langer getraind moet worden, valt dat altijd samen met een groeiende hoeveelheid schoolwerk. In de eerste leerjaren kan een gewone school dat nog wel opvangen, maar in de bovenbouwklassen lukt dat absoluut niet meer. Op zo’n moment heb je de facilitering van een Topsport Talentschool heel hard nodig.

Waar vind ik een Topsport Talentschool?

Op deze kaart kun je naast de Topsport Talentscholen ook de gegevens van de CTO's, NTC's en RTC's vinden.

Partnerorganisaties

Een organisatie als Stichting LOOT opereert op twee fronten: de wereld van de topsport en de wereld van het onderwijs. Het is zeker geen automatisme dat deze twee werelden een soepele combinatie vormen. Daarvoor liggen de belangen van beide, te ver uiteen.

Stichting LOOT vertegenwoordigt de Topsport Talentscholen op beide fronten op nationaal niveau en de Topsport Talentscholen doen datzelfde op regionaal en lokaal niveau. De coördinatie van de beleidskoers wordt geïnitieerd vanuit de Stichting en de uitvoering is in handen van de scholen. Het strategisch beleid van de Stichting wordt om de vier jaar vastgesteld in nauw overleg met de stakeholders.

NOC*NSF

 

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert, sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect. Ons doel is te zorgen dat echt iedereen doet aan, geniet van, en wint door sport. Dat doen we door optimale sportomstandigheden te genereren voor iedereen in Nederland, via de strategie van meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken. NOC*NSF plaatst de sport in een maatschappelijke context. Sport levert Nederland namelijk veel op. Sport heeft een positieve invloed op economie, innovatie, gezondheid, sociale cohesie, nationale trots, opvoeding en normen en waarden. We winnen veel met sport.


NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

Sportorganisaties

Onderwijsorganisaties
Omdat Topsport Talentscholen in principe normale en zelfstandige onderwijs-instellingen zijn, hebben deze scholen ook de reguliere contacten met normale onderwijsorganisaties.


Stichting LOOT is een zelfstandige koepelorganisatie die de belangen van de Topsport Talentscholen en de CTO’s behartigt in de contacten met het Ministerie van OCW en – in mindere mate – met het Ministerie van VWS. Overleg met beide instanties richt zich voornamelijk op overleg omtrent de Beleidsregel en over de gewenste of noodzakelijke aanpassingen daarvan. Stichting LOOT heeft van het Ministerie van OCW de opdracht om de status en de kwaliteit van de Topsport Talentscholen geregeld te controleren en daarover te rapporteren.

Zowel de Topsport Talentscholen als Stichting LOOT hebben incidenteel contact met de Inspectie voortgezet onderwijs, als er sprake is van een bijzondere omstandigheid rondom een sporttalent dat overleg behoeft, of als scholen zonder LOOT-licentie onbevoegd gebruik maken van LOOT-facilitering. Daarover kan ook overleg plaatsvinden met Ingrado, de vereniging van leerplichtambtenaren.