Vermindering onderwijstijd

Een Topsport Talentschool heeft van het Ministerie van OCW de mogelijkheid om de geldende normen voor de verplichte onderwijstijd voor alle afdelingen in het voortgezet onderwijs, te verminderen met 20%.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de wet Modernisering Onderwijstijd van kracht. De bedoeling van deze wetswijziging is om scholen de kans te geven om meer maatwerk en meer flexibiliteit te geven. Ook de Topsport Talentscholen profiteren daarvan omdat in de nieuwe opzet de verplichte onderwijstijd per schooljaar verdwijnt en plaats maakt voor onderwijstijd per schoolcarrière. Deze flexibiliteit geeft de Topsport Talentscholen meer mogelijkheden waarmee met name de aankomende topsporters (die nog geen status hebben) hun voordeel kunnen doen.

 In de nieuwe situatie (vanaf 2015-2016) betekent dat:

 

                    Reguliere onderwijstijd:                Onderwijstijd op TTS:

Vmbo                      3700                                            2960 

Havo                       4700                                            3760 

Vwo                        5700                                            4560