Ontheffing van vakken

Een Topsport Talentschool heeft de mogelijkheid om aan een leerling met een NOC*NSF-status een of meer ontheffingen te verlenen voor deelname aan een schoolvak. Dat betekent dat voor een vak waarvoor een ontheffing verleend is, geen prestatieresultaat noodzakelijk is.

Voorafgaand aan het verstrekken van een ontheffing voor een vak, vindt altijd overleg plaats met het sporttalent en met zijn ouders, omdat het verlenen van een ontheffing geen automatisme is. Op de Topsport Talentschool wordt gestreefd naar persoonlijk maatwerk.

Voor de onderbouw (jaarlagen 1, 2, en 3) is een Topsport Talentschool gerechtigd om ontheffing te verlenen voor de kerndoelen bewegen en sport.


Voor leerlingen in het Vmbo kan ontheffing verleend worden voor:

- maatschappijleer

- lichamelijke opvoeding

- één van de vakken uit beeldende vorming, muziek, dans, drama

- één of meer vakken of programmaonderdelen uit het vrije deel


Voor leerlingen in het Havo kan ontheffing worden verleend voor:

- lichamelijke opvoeding

- maatschappijleer

- culturele en kunstzinnige vorming

- het keuze-profielvak óf het keuze-examenvak

 

 

Voor leerlingen in het Vwo kan ontheffing worden verleend voor:

- lichamelijke opvoeding

- maatschappijleer

- algemene natuurwetenschappen

- culturele en kunstzinnige vorming

- het keuze-profielvak óf het keuze-examenvak