Gespreid examen

Een Topsport Talentschool heeft de exclusieve mogelijkheid om topsporttalenten de gelegenheid te geven om het eindexamen van hun opleiding af te ronden in meer dan een schooljaar. Dat betekent dat in het ene jaar in een aantal vakken examen wordt gedaan en dat de resterende vakken in het daaropvolgend jaar worden gedaan.

Topsporttalenten die ervoor kiezen om het eindexamen af te ronden via een VAVO-traject, kunnen de behaalde resultaten ( inclusief de verleende ontheffingen) daarin meenemen.