Een flexibel rooster

Sporttalenten die in hun sport een hoog niveau bereiken, worden vaak uitgenodigd voor regionale of landelijke selectietrainingen. Dergelijke trainingen vinden meestal op een centrale plek in het land plaats en in veel gevallen is dat op Nationaal Sportcentrum Papendal. Dat betekent dat er wekelijks (en soms vaker per week) gereisd moet worden en dat gebeurt natuurlijk vaak midden op de schooldag. Op een Topsport Talentschool wordt in dergelijke gevallen gewerkt met een flexibel rooster: de afwezigheid op school wordt op andere momenten gecompenseerd met vervangende lessen of met deelname  aan lessen uit andere klassen. En als ook dat geen oplossing biedt, dan word je geholpen door een docent.

Topsport Talentscholen zijn ook de scholen waar sportbonden mee samenwerken als het gaat om Regionale Talent Centra (RTC). Door afspraken te maken tussen de Topsport Talentschool en de sportbond, is het heel aantrekkelijk geworden de trainingen (zelfs een paar keer per week) te laten plaatsvinden tijdens de lesuren en in de directe nabijheid van de school. Omdat in een RTC vaak groepen van talenten trainen, is het voor de school aantrekkelijk om de roosters aan te passen aan de trainingstijden van het RTC. Deelname aan een RTC vanuit een niet -Topsport Talentschool is in de praktijk niet mogelijk, omdat een reguliere school geen lesvrij mag en kan geven.

  • Aangepast rooster - TTS Gronngen