Onderwijsorganisaties

Omdat Topsport Talentscholen in principe normale en zelfstandige onderwijs-instellingen zijn, hebben deze scholen ook de reguliere contacten met normale onderwijsorganisaties.


Stichting LOOT is een zelfstandige koepelorganisatie die de belangen van de Topsport Talentscholen en de CTO’s behartigt in de contacten met het Ministerie van OCW en – in mindere mate – met het Ministerie van VWS. Overleg met beide instanties richt zich voornamelijk op overleg omtrent de Beleidsregel en over de gewenste of noodzakelijke aanpassingen daarvan. Stichting LOOT heeft van het Ministerie van OCW de opdracht om de status en de kwaliteit van de Topsport Talentscholen geregeld te controleren en daarover te rapporteren.

Zowel de Topsport Talentscholen als Stichting LOOT hebben incidenteel contact met de Inspectie voortgezet onderwijs, als er sprake is van een bijzondere omstandigheid rondom een sporttalent dat overleg behoeft, of als scholen zonder LOOT-licentie onbevoegd gebruik maken van LOOT-facilitering. Daarover kan ook overleg plaatsvinden met Ingrado, de vereniging van leerplichtambtenaren.

 
  • Overleg met Sander Dekker op 23 september 2014