Topsport en Onderwijs

Omdat er in ons land een leerplicht bestaat, is ieder kind dat nog geen startkwalificatie heeft gehaald, verplicht onderwijs te volgen tot zijn of haar 18e levensjaar. Als startkwalificatie geldt een diploma MBO 2e leerjaar, een havo-diploma of vwo-diploma.

In de leerplichtwet wordt niet alleen bepaald aan welke eisen moet worden voldaan om niet meer leerplichtig te zijn, maar deze wet regelt ook de verplichting dat een kind op een school moet zijn ingeschreven en dat er lessen bezocht worden.

Lesbezoek wordt steeds intensiever gecontroleerd om uitval uit het onderwijs te kunnen voorkomen en op ongeoorloofd verzuim wordt streng toegezien.

Voor jonge sporters met talent en ambitie die zich op jeugdige leeftijd heel snel sportief ontwikkelen, lonkt vaak een topsportcarrière. Juist in de periode waarin enerzijds de sportieve ontwikkeling versnelt en intensiever wordt, is er anderzijds de verplichting om onderwijs te volgen.

NOC*NSF hanteert een ontwikkelmodel voor aanstaande topsporters waarbij gerekend wordt met een intensief trainings- en ontwikkeltraject, dat ongeveer 8 jaar in beslag neemt voordat de internationale podia in zicht komen. En die 8 jaar vallen voor het merendeel samen met de middelbare schooltijd.

Topsport Talentscholen zijn bij uitstek ingericht om jonge sporttalenten met een NOC*NSF talentstatus / LOOTstatus te begeleiden en hebben van het Ministerie van OCW een licentie ontvangen die ze in staat stelt om onderwijs en topsport te combineren. Daartoe worden onderwijsprogramma’s aangepast, wordt extra begeleiding ingezet als dat nodig is en mag lesvrij worden gegeven voor trainingskampen en wedstrijden.

 

  • Rick van Oeveren - TTS Beekdal lyceum

Vier Topsport Talentscholen hebben een speciale status: dat zijn de CTO’s (Centra voor Topsport en Onderwijs). De CTO’s zijn gekoppeld aan de Topsport Talentscholen in Heerenveen, Amsterdam, Arnhem en Eindhoven en zijn toegerust om sporttalenten op het allerhoogste niveau te begeleiden.