CVO 't Gooi

Bisonlaan 1
1217 GH
Hilversum
T 035-6216517

grootte school

2299 leerlingen
Michiel Hess LOOT-coordinator CVO 't Gooi / LOOT-begeleider Comenius College m.hess@comeniusnet.nl

opleidingssoorten

HAVO
VWO - Atheneum
VWO - Gymnasium
vmbo - KB (Kaderberoepsgerichte leerweg)
vmbo - BB (Basisberoepsgerichte leerweg)
vmbo - GT (Gemengde Leerweg, Theoretische leerweg)
mavo (VMBO-TL)
LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (lwoo)

specialisaties

Topsport Talentschool (TTS)
WON (Wetenschaps Oriëntatie Nederland)
Sportklas
BSM
Excellente school 2015-2017 (VWO-HAVO-MAVO), 2014 en 2013 (VWO-HAVO)

kengetallen

Niet beschikbaar

Vestigingen

Comenius College
Bisonlaan 1
1217 GH
Hilversum
035-6215751
De Savornin Lohman
Van Ghentlaan 51
1215 PN
Hilversum
035-5240261
Hilfertsheem College
Lieven de Keylaan 58
1222 LH
Hilversum
035-6831557
College de Opmaat
Larenseweg 127
1221 CL
Hilversum
035-6950172

CVO 't Gooi Hilversum

CVO 't Gooi verzorgt onderwijs van hoge kwaliteit - van gymnasium tot leerwegondersteunend beroepsonderwijs - op vier vestigingen. Elke vestiging richt zich op een specifiek segment en kenmerkt zich door een eigen cultuur. Voortvloeiend uit de christelijke identiteit staan in de missie van CVO 't Gooi de volgende waarden centraal: ontwikkeling van eigen talent en dat van anderen, verbondenheid met elkaar en met de wereld om ons heen en zorg voor iedereen als persoon. Talenten en interesses van kinderen verschillen. Daarom heeft CVO 't Gooi een breed en gevarieerd aanbod van opleidingen, vakken, lessen en activiteiten voor leerlingen die het beste uit zichzelf willen halen en een fijne en leerzame schooltijd nastreven. Als Topsport Talentschool kunnen de scholen van CVO 't Gooi specifieke voorzieningen bieden voor leerlingen die onderwijs en topsport combineren.

CVO 't Gooi verzorgt onderwijs van hoge kwaliteit  - van gymnasium tot leerwegondersteunend beroepsonderwijs - op vier vestigingen.
Elke vestiging richt zich op een specifiek segment en kenmerkt zich door een eigen cultuur.

Voortvloeiend uit de christelijke identiteit staan in de missie van CVO 't Gooi de volgende waarden centraal: ontwikkeling van eigen talent en dat van anderen,  verbondenheid met elkaar en met de wereld om ons heen en zorg voor iedereen als persoon.

Talenten en interesses van kinderen verschillen. Daarom heeft CVO 't Gooi een breed en gevarieerd aanbod van opleidingen, vakken, lessen en activiteiten voor leerlingen die het beste uit zichzelf willen halen en een fijne en leerzame schooltijd nastreven.
Als Topsport Talentschool kunnen de scholen van CVO 't Gooi specifieke voorzieningen bieden voor leerlingen die onderwijs en topsport combineren.

Sporters per sport

Oud leerlingen

Werkt samen met

Wij zijn aangesloten en werken samen met de volgende organisaties:
Rugby Academy Midden Oost
FC Utrecht
honkbalschool Scimistars
Almere City FC
BVO Vitesse
Vereniging Sport Utrecht / Olympisch Netwerk Midden Nederland