• /

Over Stichting LOOT

Algemeen
Stichting LOOT is de landelijke organisatie die de verbinding vormt van de Topsport Talentscholen in ons land.  LOOT is de afkorting van Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport. Stichting LOOT is een onafhankelijke stichting die de schakel vormt tussen de sportambities van NOC*NSF en de wet- en regelgeving van het Ministerie van OCW.

Door NOC*NSF erkende talentvolle sporters krijgen op Topsport Talentscholen de gelegenheid om gebruik te maken van speciale studiefaciliteiten voor het voortgezet onderwijs.

Een Topsport Talentschool  ontvangt een LOOT-licentie als de school voldoet aan de in de Beleidsregel gestelde criteria.  Stichting LOOT  toetst deze criteria in opdracht van het Ministerie van OCW en controleert via visitaties en audits de status van de licentie op de school.

Scholen die geen LOOT-licentie hebben, kunnen gebruik maken van de ruimte die onderwijswetgeving biedt om leerlingen ( met name in de onderbouwklassen) tegemoet te komen in aanpassing van de onderwijstijd. Dat gaat gelukkig vaak goed.

In de bovenbouwklassen (vanaf klas 3) heeft een reguliere school beperkte mogelijkheden om talentvolle sporters tegemoet te komen. Met name als de sportprestaties aanleiding geven om meer en harder te gaan trainen, komt het schoolwerk in het gedrang. Op zo’n moment is voor een dergelijke leerling een Topsport Talentschool de uitkomst.

Het is daarom verstandig om al vanaf de brugklas te kiezen voor een Topsport Talentschool als er sprake is van een sportambitie en sporttalent.  De ervaring heeft ons geleerd dat een tussentijdse overstap van de ene school naar de andere school veelal niet zonder problemen verloopt.  In een periode van intensieve topsportbeoefening is het beter dergelijke studieproblematiek te vermijden.

 

  • Sebastiaan Verschuren - TTS Leidsche Rijn College Utrecht

Overleg
Zowel met NOC*NSF als met de Ministeries van OCW en VWS wordt door het bestuur van Stichting LOOT geregeld overleg gevoerd. Daarbij is vooral sprake van afstemming van beleid en beleidsvoornemens. Stichting LOOT en NOC*NSF hebben hun beleidsintenties voor de komende jaren nauwkeurig op elkaar afgestemd.

Bestuur
Het bestuur van Stichting LOOT bestaat uit vertegenwoordigers van de Topsport Talentscholen en een onafhankelijk voorzitter. Voor de dagelijkse gang van zaken heeft het bestuur de beschikking over een Landelijk LOOT-coördinator.