• /

Vooraankondiging Jubileum Landelijke Studiedag Stichting LOOT iswm NOC*NSF

14/04/2016

 

 Stichting LOOT organiseert in samenwerking met NOC*NSF een Jubileumconferentie:

“ Topsporttalentontwikkeling vanuit de verbinding”

ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Stichting LOOT, op donderdag 14 april 2016 in Hotel Gooiland in Hilversum.

 VOORAANKONDIGING

Bestuurders, directieleden, coördinatoren, begeleiders, topsporttalenten, ouders  en ex-topsporttalenten van de Topsport Talentscholen ontmoeten coördinatoren talentontwikkeling van de sportbonden en de leerlijnspecialisten van NOC*NSF.
We delen kennis en ervaring en nieuwe plannen worden gepresenteerd.

Met de opbrengst van deze conferentie gaan we werkenderwijs de leer- en begeleidingslijnen doorontwikkelen en implementeren in zowel sport als school.

Deze inspirerende conferentie wordt georganiseerd door Stichting LOOT in samenwerking met NOC*NSF en richt zich op:

de verbinding van NOC*NSF, sportbonden, partners en LOOT

en de versterking van de ontwikkeling van het topsporttalent

met nadruk op de kwalificatie en de persoonsvorming

door middel van leerlijnprogramma’s en begeleidingslijnen

die integraal en duurzaam worden ingezet in zowel

de sport als het voortgezet onderwijs.

In deze conferentie zullen aan de orde komen:

Hoe maken sport en onderwijs een integrale en duurzame verbinding?

Hoe geven we vorm aan de gecombineerde focus op maatschappelijke en sportieve kwalificatie en op de persoonsvorming van de potentiele topsporter?

Hoe kunnen sportbonden en Topsport Talentscholen samen vorm geven aan de begeleidings- en leerlijnen die onder regie van NOC*NSF ontwikkeld worden?

Hoe kunnen sport en onderwijs het topsporttalent voorbereiden op een lange succesvolle loopbaan als topsporter en op de wereld ná de topsportcarrière?

Welke rol spelen de ouders en hoe kunnen zij optimaal onderdeel worden gemaakt van de driehoek wonen-trainen-studeren?

Welke deskundigheid is gewenst ten behoeve van de implementatie van de leer- en begeleidingslijnen bij leerling, docent, mentor en trainer?

Welke kansen zien we voor een Virtuele Topsport Talentschool?

Kortom:

Mis deze conferentie niet!

Topsport verdient de aandacht van ons allemaal!