Stichting Loot - Met Loot naar de Top
Stichting Loot Logo

Wat zijn Topsport Talentscholen

Een Topsport Talentschool is een school waar je als sporttalent Onderwijs en Sport samen kunt ontwikkelen. Dit is mogelijk vanaf klas 1 in het voorgezet onderwijs [VMBO-HAVO-VWO].

Disclaimer | © LOOT
Design by Drostweb

Op een Topsport Talentschool krijgen geïndiceerde toptalenten in sport de kans om hun topsportcarrière te combineren met hun schoolcarrière. Op een gewone middelbare school is het vaak lastig om sport te combineren met school, zonder dat de resultaten er onder lijden. Op een Topsport Talentschool krijgen geïndiceerde talenten de mogelijkheid om het schooldiploma op het voor hen hoogst haalbare niveau te halen, náást alle trainingsarbeid die verricht moet worden.

Wat is een Topsport Talentschool?

Een Topsport Talentschool is een school waar je als sporttalent onderwijs en topsport samen kunt ontwikkelen. Dit krijg je al vanaf klas 1 in het voorgezet onderwijs [VMBO-HAVO-VWO].

Waarom Topsport Talentschool?

Topsport vraagt veel tijd aan trainingen, wedstrijden en vooral reizen. Een Topsport Talentschool houdt rekening met jouw sportactiviteiten door extra faciliteiten aan te bieden. Welke faciliteiten je krijgt, hangt af van wat je als sporter nodig hebt. De scholen passen maatwerk toe voor elk geïndiceerd talent.

Voor school is daarbij het belangrijkste dat je een goed schooldiploma haalt. Maar dat moet je wel samen kunnen doen met het goed presteren en ontwikkelen van jouw sportcarrière.

Wat zijn die faciliteiten precies?

  • Een flexibel lesrooster dat ruimte heeft voor trainingen en wedstrijden;
  • (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
  • Uitstel of vermindering van huiswerk;
  • Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid i.v.m trainingen en wedstrijden, weg te werken;
  • Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken;
  • Begeleiding van een LOOT-begeleider;
  • Gespreid examen over twee schooljaren.

Wanneer word je Topsport Talentleerling?

Vanaf 1 maart 2010 geldt het nieuwe statustoekenningssysteem van NOC*NSF. De toekenning van de LOOT-status is hiermee gekoppeld aan de talentendatabase van NOC*NSF. De database van NOC*NSF wordt gevuld door de sportbonden; zij leveren de namen van hun talenten aan bij NOC*NSF. Als je van jouw sportbond de status van [B] Belofte, [NT] Nationaal Talent of [IT] Internationaal Talent hebt gekregen, dan kom je in aanmerking voor de LOOT-faciliteiten. Deze LOOT-faciliteiten zijn uiteraard alleen verkrijgbaar op één van de 30 Topsport Talentscholen.

Met deze nieuwe richtlijn komt de toekenning van de LOOT-status door het Olympisch Netwerk aan de hand van het statushandboek te vervallen. Dit statushandboek wordt nog wel in de oude brochures van de stichting LOOT genoemd.

Aanmelden als LOOT-leerling kan direct bij één van de Topsport Talentscholen. Als je eerst een vrijblijvend gesprek met een LOOT-coördinator wilt hebben is dat natuurlijk mogelijk. Daarnaast kun je je ook bij een Olympisch Netwerk aanmelden. Je wordt dan automatisch doorgestuurd naar de voor jou dichtstbijzijnde Topsport Talentschool. Uiteindelijk bepaalt de database van NOC*NSF of je in aanmerking komt voor een LOOT-status.